Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOJEN KERÄÄMINEN:

Keräämme asiakkaistamme ostotietoja, jotta pystymme tarjoamaan parempaa palvelua ja kehittämään verkkokauppaamme. Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen teon yhteydessä.

REKISTERINPITÄJÄ:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Hallituskatu 1
00171 Helsinki
Tommi Leminen


REKISTERIN KÄSITTELIJÄ:

Kirjavälitys Oy
Hakakalliontie 10

05460 Hyvinkää

REKISTERIN NIMI: SKS:n verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: Tilauksen käsittely, laskutus ja perintä, asiakas- ja palvelusuhteen hoito, markkinointiviestintä, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja mahdollinen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenyys. Yritysasiakkaista myös y-tunnus ja laskutustiedot.

PALVELUN KÄYTTÄJÄTIEDOT: rekisteröitymispäivämäärä, viimeinen kirjautuminen, ostotilaukset, maksutapa.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Asiakastietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon on pääsy vain verkkokauppaa ylläpitävillä Kirjavälityksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterimme on ehdottomasti luottamuksellinen. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen liittyen (esimerkiksi toimitukset, mahdollinen perintä). Kolmansia osapuolia sitoo salassapitovelvollisuus yhtä lailla kuin Kirjavälityksen ja kustantajan työntekijöitä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen tommi.leminen@finlit.fi.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä käytetään verkkokaupassa palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä esimerkiksi mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan, joka kerta uudelleen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.