Kai Donner - Tutkimusmatkat ja tieteellinen elämäntyö

Louhderanta, Olavi
Title: Kai Donner - Tutkimusmatkat ja tieteellinen elämäntyö
Authors: Louhderanta, Olavi (Author)
Product number: 9789518580914
Product form: Paperback
Availability: New edition upcoming 22.4.2019
Publication date: 22.4.2019
Price: 35,00 € (31,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1451
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Pages: 375
Product family: History
Anthropology
Biographies
SKS:n toimituksia
Spring 2019
Library classification: 99.24 Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät
Kirja käsittelee uralilaisen kielitieteen dosentin Kai (Karl) Reinhold Donnerin (1888-1935) Siperiaan suuntautuneita kenttätyömatkoja ja niiden pohjalta kirjoitettuja etnografisia kuvauksia. Donner teki vuosina 1911-1913 ja 1914 kaksi tutkimusmatkaa Siperiaan samojedien keskuuteen. Siperiasta palattuaan hän osallistui jääkäriliikkeeseen, sisällissotaan sekä 1920- ja 1930-luvuilla oikeistoradikalismiin.

Donner oli kielitieteilijä, jolla oli antropologin koulutus. Myöhemmin hänen tieteelliset ambitionsa keskittyivät arktisten alueiden kulttuuritutkimukseen. Hän oli oman aikansa tieteellisen tutkimuksen moniottelija, joka laaja-alaisuutensa vuoksi jäi suomalaisessa kieli- ja kulttuuritutkimuksen kentässä marginaaliin. Donnerin tutkimuksilla on ollut annettavaa niin uskontotieteelle, suomalais-ugrilaiselle kielitieteen kuin antropologialle. Kollegoistaan poiketen Donner oli suuressa määrin kosmopoliitti, ei vain kansallinen tutkija.

Kirjassa Donneria lähestytään ensisijaisesti Siperian kansoista etnografiaa kirjoittavana antropologina. Hänen kirjoittamansa etnografia hajotetaan osiin postmodernin antropologian dekonstruktion keinoin. Tutkijan kenttäpäiväkirjat sekä kirjeet valottavat hänen psykohistoriallista puoltaan, josta on pääteltävissä myös hänen poliittisen toimintansa motiiveja. Donnerin kenttäpäiväkirjojen, kirjeiden ja etnografisten kuvausten analysoimisen lisäksi häntä tarkastellaan osana aikansa tieteellistä ja oppihistoriallista traditiota. Vertailukohdan analyysille muodostavat Donneria edeltäneiden tutkijasukupolvien sekä hänen aikalaistensa ja kollegojensa etnografiset tekstit.

Kirja tuo uutta tietoa antropologian historian alkuvaiheista, erityisesti kenttätyönmetodiikan kehityksestä. Donnerin oli kenttätyön pioneeri sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Teos tuo esille myös Donnerin yhteydet arktisten alueiden tutkimukseen ja napatutkijoihin sekä hänen merkityksensä 1920-luvun oikeistoradikalismin ja Suur-Suomi-ideologian ilmauksille.

Donner-suku on yksi mielenkiintoisimmista ja vanhimmista suomalaisista kulttuuri- ja porvarissuvuista, joista on tullut niin tieteen, taiteen kuin politiikan näkyviä vaikuttajia. Kirja on suunnattu paitsi henkilöhistoriasta kiinnostuneille myös arktisten alueiden ja Siperian tutkimuksen historiasta kiinnostuneille lukijoille. Kirjan sopii myös yliopisto-oppikirjaksi suomalaisen perinne- ja kulttuuritutkimuksen aineisiin.