Gendered Rural Spaces

Olsson, Pia; Ruotsala, Helena
Title: Gendered Rural Spaces
Authors: Olsson, Pia (Editor)
Ruotsala, Helena (Editor)
Product number: 9789522221544
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 28,00 € (25,45 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Studia Fennica, Ethnologica 12
Edition: 1. Edition, 2009
Language: englanti
Pages: 158
Product family: Anthropology
Studia Fennica Ethnologica
Library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
National Library's descriptors: sukupuolitutkimus, kansatiede, maaseutu, paikka, tila, maaseutuympäristö, mielikuvat, maaseutukulttuuri, talonpoikaiskulttuuri, maskuliinisuus, mieheys, naiseus, ihanteet, naisen asema, maatalousyhteiskunta, maatilat, maatalousyrittäjät, yrittäjät, yrittäjyys, naiset, perintöoikeus, sukupuoli, poronhoito, porotalous, sukupuoliroolit, kylät, marit, etniset vähemmistöt, leikkipaikat, metsät, metsätyö, tutkimushistoria, kulttuurintutkimus, Espanja, Venäjä, Suomen kulttuurihistoria
Maaseutuympäristöihin kytkeytyy erilaisia kulttuurisia, taloudellisia, sosiaalisia sekä poliittisia koodeja ja merkityksiä. Tässä teoksessa näitä merkityksiä tarkastellaan sukupuolen kautta. Artikkeleissa kuvataan konkreettisesti sitä prosessia, jossa sukupuolta tuotetaan, sekä sitä, millä tavoin hyväksyttävä sukupuoleen perustuva käyttäytyminen on eri aikoina eri yhteisöissä muotoutunut.