Edhina Ekogidho - Names as links - The encounter between african and european anthroponymic systems among the ambo people in Namibia

Saarelma-Maunumaa, Minna
Title: Edhina Ekogidho - Names as links - The encounter between african and european anthroponymic systems among the ambo people in Namibia
Authors: Saarelma-Maunumaa, Minna (Author)
Product number: 9517465297
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 7-14 workdays
Price: 45,00 € (40,91 € vat 0 %)


Publ. product code: 1322494
Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Studia Fennica. Linguistica 11
Edition: 2003
Publication year: 2003
Language: English
Pages: 373
Product family: Languages
Peer Reviewed Studies
Studia Fennica
Studia Fennica Linguistica
Library classification: 87 KIELITIEDE
National Library's descriptors: etunimet, henkilönnimet, lempinimet, nimet, nimistöntutkimus, kulttuurin muutos, historia, kulttuurikosketukset, kielikontaktit, kristinusko, vaikutukset, Namibia, Ambomaa
Key words: First names
Miksi monilla namibialaisilla on suomalaisperäinen etunimi? Tämä teos kuvaa kiehtovalla tavalla
eurooppalaisen ja afrikkalaisen perinteen yhteen kietoutumista namibialaisessa
nimenantojärjestelmässä. Englanninkielinen tutkimus valottaa suurten yhteiskunnallisten olojen -
siirtomaahistorian, lähetystyön ja kansallisten identiteetin kasvun - heijastumista nimistöön.

Lähetystyön alkuaikoina kastenimet olivat yksinomaan raamatullisia tai eurooppalaisia - ja etenkin
suomalaisia. Nimien (kuten Eino, Martti ja Aino) suuri suosio selittyy ambojen perinteisellä
kaimakäytännöllä: lapset haluttiin nimetä lähetystyöntekijöiden mukaan. Nykyään joka viidennellä
ambolla on suomalainen etunimi.